Zirkia Liebenberg 1 Jr 3 Md

by yolande
(Pretoria noord)


Sy hoe baie van diere maar is nog n regte pampoen sy ry op ons hond se rug en tel die kat op aan sy velle as hy nie wil stil sit nieSy hou ook daar van om in die water te speel en is n regte daddy's littel girl,en hou daarvan om haar vingers in ander mense se neus te druk.

Comments for Zirkia Liebenberg 1 Jr 3 Md

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
OULIKE DING
by: Anonymous

Jy's te pragtig my ding

Rating
starstarstarstarstar
OULIKE DING
by: Anonymous

jY'S TE PRAGTIG MY POP

Rating
starstarstarstarstar
Oulike poppie
by: Tess

jys pragtig

Rating
starstarstarstarstar
Jou stouter
by: Fanie

SYs pragtig en praat soos n regte groot vrou ons is lief vir jou

Rating
starstarstarstarstar
Pragtige Girl
by: Dirk

Jy is pappa se pragtige prinsses

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Photo Entries.